söndag 13 maj 2012

Bokashi + Earthbox= Spännande

Dags att preparera de två Eartboxlådor som kommer att innehålla en del bokashikompost och inleda ett av våra försök denna odlingssäsong. Nämligen att jämföra att odla dels på Earthbox traditionella sätt och att tillföra bokashikompost. Varför ska vi testa det här? För att se ifall mikroorganismerna i bokashikomposten har en positiv inverkan även när man odlar i en sluten behållare. Kommer det att påverka smak, motståndskraft, växtsätt, antal tomater osv? Sammanlagt har vi 6 lådor att odla i. Men det är bara i 2 vi tillför bokashikompost.

Steg 1:Först ett lager jord, sedan ett lager kalk och jord.Steg2: Ett ca 6cm tjockt lager med Bokashikompost.


Steg4: fyll på med jord upp till kanten.
Steg5: plasta in och låt stå. Jag hoppas att avfallet ska vara så pass nedbrutet i slutet av maj så att jag kan tillsätta gödslet samt plantera några fina tomatsticklingar i dem.


1 kommentar :